Witaj, zaloguj się

Regulamin do 24.12.2014

 

§1 Informacje ogólne

 

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.delhan.pl prowadzony jest przez firmę DELHAN Artur Szyszka, zarejestrowaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Urzędzie Miasta LESZNA (woj. Wielkopolskie) pod numerem 16796/2001.

 

DELHAN Artur Szyszka
ul. Budowlanych 5
64-100 LESZNO
NIP 697-169-30-26
Regon 411418514

 

2. Dział sprzedaży, siedziba e-sklepu www.sklep.delhan.pl znajduje się po adresem:

ul. Budowlanych 5
64-100 LESZNO
(woj. Wielkopolskie)

 

Infolinia: 801 009 552, połączenia z tel. kom. 65 619 34 52

 

Czynny w dniach:
poniedziałek – piątek: 8:00-16:00

 

3. Sprzedaż prowadzona jest wyłącznie na terenie Polski.
4. Korzystanie ze sklepu internetowego www.sklep.delhan.pl oznacza akceptację regulaminu.
5. Firma DELHAN posiada prawa dla zawartych na stronie zdjęć oraz opisów produktów i nie wyraża zgody na ich użytkowanie bez pisemnej zgody.

 

§2 Zamówienia i sprzedaż

 

1. Zamówienia przyjmowane są codziennie, całodobowo na stronie www.sklep.delhan.pl. Podstawowym, (ze względów technicznych) warunkiem realizacji zamówień jest założenie konta. Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy DELHAN, a klientem następuje w momencie przesłania prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia.
2. Zapłata ceny następuje w chwili otrzymania zamówionego towaru. Jednakże na indywidualny wniosek klienta (odpowiednie zaznaczenie formy płatności na formularzu zamówienia) zamówienia mogą być realizowane przy dostępnych formach płatnosci: wpłata na konto, wysyłka za pobraniem, płatność kartą kredytową oraz płatność w systemie ratalnym ŻAGIEL. Przy wpłacie na konto w tytule przelewu należy podać numer zamówienia otrzymany w e-mailu zaraz po złożeniu zamówienia.
3. Wszystkie podane ceny na stronie www.sklep.delhan.pl zawierają podatek VAT i wyrażone są w złotych polskich.
4. Do każdego produktu dołączany jest paragon fiskalny, który jest podstawą do reklamacji. Na prośbę klienta wystawiamy również faktury VAT.
5. Klient poprzez e-mail informowany jest o etapie realizacji swojego zamówienia. Każde zamówienie posiada trzy etapy realizacji:

  • Przyjęte – zamówienie wpłynęło,
  • Zaakceptowane – zamówienie zostało potwierdzone przez Opiekuna i przekazane do realizacji (pakowanie, przekazanie do wysyłki)
  • Wysłane – zamówienie zostało wysłane do klienta.

6. Czas wysyłki zamówienia wynosi do 24h (nie licząc dni wolnych od pracy). W przypadku wyboru przez klienta innej formy płatności czas ten jest liczony od momentu wpływu środków pieniężnych na nasze konto. (lub po uzyskaniu informacji poprzez system płatność.pl.)
Do czasu przygotowania towaru do wysyłki, należy doliczyć jeszcze czas potrzebny na dowóz towarów przez kuriera (zwykle 1-2 dni).

 

§3 Modyfikacja zamówienia

 
1. Zmian w zamówieniu klient może dokonywać aż do momentu wysłania zamówienia do klienta.
2. Zmian można dokonać kontaktując się z Działem Sprzedaży DELHAN za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@delhan.pl lub telefonicznie.
3. Zmiany mogą dotyczyć: rezygnacji z całości zamówienia bądź jego części, a także zmiany w adresie dostawy, bądź też zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry, zwrot należności nastąpi w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania rezygnacji klienta, na konto klienta, z którego płatność została dokonana.

 

§4 Wysyłka i opłaty


1. Zamówione towary dostarczane są do klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej Siódemka na podstawie aktualnego cennika przewoźnika.
2. Opłata za przesyłkę wysłaną za pobraniem wręczana jest kurierowi przy odbiorze paczki.
3. Wszystkie koszty przesyłek podane są w formularzu przy składaniu zamówienia. W przypadku zakupu większej ilości produktów koszt uzależniony jest od ich wagi. Opiekun zamówienia, na podstawie cenników przewoźnika informuje klienta o ich wysokości.
4. Towar można również odebrać osobiście w dziale sprzedaży firmy DELHAN.

 

§5 Gwarancja, reklamacje i zwrot towaru


1. Na wszelkie produkty, z tytułu niezgodności towaru z umową, zakupione w sklepie internetowym DELHAN udzielamy 24 miesiące gwarancji.
2. Każdy klient również ma prawo do zwrotu w stanie niezmienionym otrzymanych towarów w terminie do 10 dni od ich wydania, zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności (...) ", Dz.U. Nr 22, poz. 271. Zwracany towar musi być pełnowartościowy. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży (paragon lub kserokopię faktury) oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru. Koszt zwrotu towaru ponosi kupujący. Po otrzymaniu i przyjęciu pełnowartościowego towaru DELHAN zwróci kupującemu kwotę równą cenie zakupu zwracanego produktu oraz doliczone wcześniej koszty przesyłki. Jeśli kupujący otrzymał fakturę VAT zobowiązany jest odesłać kserokopię faktury wraz z oddawanym produktem – otrzyma wówczas fakturę korygującą. Kupujący zobowiązany jest podpisać kopię faktury korygującej i odesłać ją na adres DELHAN. W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana na rachunek bankowy kupującego w terminie do 14 dni roboczych od daty przyjęcia towaru przez sprzedającego (paragon). W przypadku wystawiania faktury korygującej zwrot pieniędzy nastąpi do 14 dni roboczych od otrzymania podpisanej korekty (kserokopia faktury VAT).
3. Wszystkie paczki z reklamacją prosimy odsyłać na adres siedziby firmy. Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych do nas za pobraniem.
4. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki.
5. W postępowaniu reklamacyjnym klient może żądać doprowadzenia rzeczy do stanu, w którym będzie ona zgodna z zawartą umową przez nieodpłatną naprawę bądź wymianę na nową. Jeżeli jednak jest to niemożliwe bądź uciążliwe dla klienta (na przykład musiałby długo czekać na sprowadzenie drugiego egzemplarza z magazynu) – może on odstąpić od umowy (otrzymując zwrot pieniędzy) albo żądać obniżenia ceny.

 

§6 Ochrona danych osobowych:


1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883) dane osobowe umieszczone w bazie danych www.sklep.delhan.pl są przetwarzane wyłącznie dla jej potrzeb i nie są oraz nie będą udostępniane innym podmiotom. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
2. Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

 

§7 Postanowienia końcowe


1. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna - sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem od momentu złożenia przez klienta zamówienia. Firma DELHAN i sklep www.sklep.delhan.pl zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu po wcześniejszym ogłoszeniu tego na stronie głównej sklepu www.sklep.delhan.pl
2. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.