Witaj, zaloguj się

Polityka prywatności RODO

I. Polityka prywatności DELHAN Artur Szyszka

Jakie Twoje dane zbieramy, po co i kiedy to robimy?

Rejestracja na portalu

W celu zapewnienia sobie możliwości korzystania z pełnej funkcjonalności naszego portalu, niezbędne jest założenie na nim konta. Podczas rejestracji należy podać swój indywidualny nick, adres e-mail oraz hasło, jakiego będziesz używać. Hasło będzie dostępne tylko dla Ciebie.

Newsletter

Jeśli jesteś już zarejestrowanym użytkownikiem naszego portalu, możesz korzystać z newslettera ogólnego. W tym celu niezbędny jest Twój adres e-mail, podany przy rejestracji konta. Nasze newslettery mogą zawierać informacje handlowe, dlatego podczas zapisywania się na tę usługę, zostaniesz poproszony o wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Jeśli nie posiadasz u nas konta, możesz zapisać się na newsletter ogólny podając swój adres e-mail, na który chcesz go otrzymywać. Newsletter otrzymasz od nas tylko wtedy, gdy wyrazisz wolę jego otrzymania. W każdej chwili możesz również zrezygnować z Newslettera.

Konkursy i akcje marketingowe

W przypadku brania udziału w naszych konkursach albo akcjach marketingowych, możesz zostać poproszony o podanie danych osobowych precyzyjnie określonych w regulaminie konkretnego konkursu (akcji).

Programy lojalnościowe

Udział w programie lojalnościowym wiąże się z podaniem szerszego niż podczas rejestracji na portalu zakresu danych osobowych, wskazanego precyzyjnie w regulaminie dotyczącym konkretnego programu lojalnościowego.

Kontakt z nami

Kontaktując się z nami za pomocą formularza umieszczonego na stronie http://sklep.delhan.pl/contacts, telefonu, poczty e-mail lub w tradycyjnej formie (np. kierując do nas pismo), należy podać swoje imię, nazwisko, adres e-mail lub adres korespondencyjny. Możesz także, według własnego wyboru, podać dane w zakresie numeru telefonu kontaktowego.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane, po co i kiedy to robimy?

Rejestracja na portalu

Podane przez Ciebie podczas rejestracji dane zostaną wykorzystane do prowadzenia i obsługi Twojego konta. Rejestracja jest niezbędna, jeżeli chcesz brać udział w szczególności w naszych konkursach, akcjach marketingowych lub programach lojalnościowych albo złożyć zamówienie w naszym sklepie.

Newsletter

Jeżeli zapisałeś się na nasz newsletter Twoje dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu wysłania go na podany przez Ciebie adres e-mail. W każdej chwili jednak możesz zrezygnować z otrzymywania konkretnego newslettera, poprzez wybór odpowiedniej opcji zawartej w jego treści lub w profilu Twojego konta, dostępnym po zalogowaniu do portalu.

Konkursy i akcje marketingowe

Jeśli zdecydowałeś się wziąć udział w konkretnym konkursie lub akcji marketingowej, Twoje dane będą wykorzystywane w celu ich przeprowadzenia. W tym samym celu Twoje dane mogą zostać udostępnione na rzecz organizatora lub współorganizatora konkursu (akcji) lub fundatora nagród, jeśli nie jest nim DELHAN Artur Szyszka.

Programy lojalnościowe

Podane przez Ciebie dane osobowe będą wykorzystywane w celu prowadzenia konkretnego programu lojalnościowego na zasadach określonych w dotyczącym go regulaminie.

Sklep internetowy

Jeśli zdecydowałeś się dokonać zakupu w naszym sklepie internetowym, Twoje dane osobowe zostaną wykorzystane w celu realizacji Twojego zamówienia, w tym informowania o jego kolejnych etapach. Podane przez Ciebie dane mogą być udostępniane na rzecz podmiotów zewnętrznych, świadczących usługi związane z dostarczeniem do Ciebie zakupionych produktów.

Jeśli wyrazisz chęć otrzymania faktury VAT, Twoje dane będą przetwarzane w celu jej wystawienia.

Kontakt z nami

Informacje, w szczególności dane osobowe, pozyskane w trakcie korespondencji z Tobą, służyć nam będą w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zgłoszenie lub przedstawioną ofertę współpracy. Mogą one zostać udostępnione producentowi lub dostawcy reklamowanego przez Ciebie produktu, w celu kompleksowego wyjaśnienia zgłoszonej reklamacji.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane również w celu rozpatrzenia przesłanej przez Ciebie oferty współpracy.

Kariera

Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji umożliwią nam kontakt z Tobą, jeśli jesteś osobą zainteresowaną naszą ofertą pracy lub praktyk zawodowych. Twoje dane i kwalifikacje będą również wykorzystywane w czasie organizowania kolejnych procesów rekrutacyjnych pod warunkiem Twojej uprzedniej zgody na ich przetwarzanie w przyszłości.

Naruszenie Regulaminu

W przypadku naruszenia Regulaminu naszego portalu, naruszenia prawa lub gdy będą tego wymagać obowiązujące przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. organom nadzoru, policji, prokuraturze).

Udostępnienie upoważnionym podmiotom

Twoje dane osobowe, niezależnie od przypadków wskazanych powyżej, mogą zostać udostępnione na rzecz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?

Możliwe będą następujące formy kontaktu z Tobą:

- poczta elektroniczna (e-mail),

- poczta tradycyjna,

- telefon.

W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie danych?

W celu poinformowania nas o modyfikacji Twoich danych osobowych, możesz przesłać do nas zgłoszenie za pośrednictwem m.in:

- formularza, umieszczonego na stronie http://sklep.delhan.pl/contacts

- poczty elektronicznej, na adres e-mail: dawid.jagat@delhan.pl,

- telefonu.

Możesz także dokonać modyfikacji swoich danych, przetwarzanych w celu realizacji Twojego zamówienia, złożonego w naszym sklepie internetowym (np. wskazać inny adres w celu jego dostarczenia).

Podczas aktualizacji danych osobowych możesz zostać poproszony o potwierdzenie swojej tożsamości, zanim Twoje żądanie zostanie uwzględnione.

Ewentualne ograniczenie wskazanego wyżej uprawnienia do aktualizacji danych może wynikać ze specyfiki danej usługi lub funkcjonalności i w takiej sytuacji zostaniesz przez nas o tym każdorazowo poinformowany (np. w treści regulaminu).

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

Dokładamy wszelkich starań, aby utrzymywać świadczone przez nas usługi w sposób, który chroni informacje przed przypadkowym lub celowym ich zniszczeniem lub utratą.

Komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem, podczas przetwarzania Twoich danych osobowych (w ramach naszego systemu) jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer).

Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed dostępem osób nieuprawnionych, zgodnie z regulacjami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

II. Polityka cookies DELHAN Artur Szyszka

Niniejsze zasady określają przechowywanie i dostęp do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików cookies, służących realizacji usług żądanych przez Użytkownika i świadczonych drogą elektroniczną przez Delhan.

Pojęcia

Administrator / DELHAN Artur Szyszka ul. Budowlanych 5 64-100 Leszno NIP 697-169-30-26, która jako właściciel portalu delhan.pl świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane w urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

Cookies Administratora / Cookies Własne - oznacza dane informatyczne zapisywane i przechowywane przez Administratora, związane ze świadczeniem przez niego usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.

Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego, zgodnie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa, mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie takich usług.

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają informacje na temat nazwy domeny, z której pochodzą, czasu przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia, a nawet wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W takim przypadku korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

Konfiguracji serwisu

dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z tych stron Serwisu.

rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji jego interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,

zapamiętania historii odwiedzonych stron w Serwisie w celu rekomendacji treści,

rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp...

Uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i zapewnienia sesji Użytkownika w Serwisie

utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której nie musi on na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.

optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z tych stron Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

Zapamiętania lokalizacji użytkownika

poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

Analiz i badań oraz audytu oglądalności

tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

przetwarzania określonych informacji adekwatnie do celu, dla którego zostały zebrane.

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez te pliki do Urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Jak wyłączyć Cookies w swojej przeglądarce?

Sposób wyłączenia obsługi plików Cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach ich twórców.

Administrator danych: DELHAN Artur Szyszka ul. Budowlanych 5 64-100 Leszno NIP 697-169-30-26.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z formularza zgłoszeniowego na stronie http://sklep.delhan.pl/contacts